Общо показвания

четвъртък, 1 юли 2021 г.

Без "димки", моля!

Нищо старо не е забравено, нищо ново не е научено, е казал народът.

Новините, че са пристигнали допълнително поръчаните машини и че в няколко града се провежда разяснително пробно гласуване не са дастатъчни, за да бъде гарантирано от управляващите нормалното протичане на изборния процес - това, заради което бяха назначени. Общественото недоверие не е малко и то не се подклажда от политическите партии, каквито внушения се тиражират.
Напротив, правят се опити да се прехвърли вина от болната на здравата глава. Първоначално беше с налудничави изявления за саботаж чрез блокиране на машините, след това се продължи по същия начин, че картата и екранът щели да бъдат мазани с лепила и химикали и достигнаха до обвинения към партии, че насаждат страхова психоза.
Тези спекулации, обаче не могат да прикрият основни въпроси като спазването на тайната на вота и как ще се спре разпространието на вируса, заради забраната засега да се хигиенизират самите машини и картите за гласуване. Решението да се правят само избирателни проверки на отрязъците за гласуване, само засилва тези съмнения. А възможностите за софтуерно манипулиране няма да коментираме. Фактът, че машинното гласуване е отхвърлено от водещи демокрации, а е останало в тоталитарни държави е достатъчно показателен. Без коментар ще оставим и допълнителните разходи за машини, както и отпечатването на същия брой хартиени бюлетини, каквито имаше при изборите без машини.
Могат да се направят и други стряскащи изводи, свързани с непремерените изказвания за мошеничества, извършени от предишните управляващи и с избирателния подход при парирането на купувачите на избори. Но тези за здравното обезопасяване и за тайната на вота са достатъчни, за да засилят съмненията, че здравето е “маловажна грижа” и се действа на принципа “стани за да седна”, в ущърб на демократизацията на страната. И това е, което трябва да имат предвид избирателите, когато тръгнат към изборните секции.