Общо показвания

понеделник, 8 октомври 2012 г.

Лустрационни игрички


По закон директорът на БТА се избира и освобождава от Народното събрание. И решението на КС означава, че въпросът дали кадри на ДС да заемат този пост 

зависи само от волята на избраниците на народа. 

Тихата лустрация се оказа форма на пречистване, която със сигурност ще бъде приложена и по отношение на Агенцията. Това не означава, че с това ще приключи битката с Октопода. Въпросът за миналото не е маловажен, но от друга страна, гарантираното от закона информиране на гражданите за тайните зависимости на криминалния преход е достатъчно значим критерий, за да се вземат подходящите кадрови решения, що се отнася до държавните служители на една страна - членка на НАТО, общност от държави, обявени навремето за най-голям враг на бившия режим.