Общо показвания

четвъртък, 12 юли 2018 г.

Значи можело

Вижда се, че когато се наложи, избраниците на народа могат бързо да работят.
Така стана с приетите и на второ четене промени в Закона за интеграция на хората с увреждания. Гласуваха за тях само шест дни след първото четене. Нямаше излишно политизиране и демагогски твърдения, че заради нерешените проблеми на инвалидите трябва да се работи през август.
Разбира се, не може да не се подмине и фактът, че някои от промените в закона са след решение на ВАС да отмени уеднаквяването на размера на добавките. Но точно това даде възможност да се направят и други, за които инвалиди и близките им настояваха. Това, което прави силно впечатление е, че се утвърждава индивидуалният подход. Така ще получават помощи тези, които се нуждаят от тях и ще се избягва предишната уравниловка, която водеше до коруптни възможности, и предизвика недоволство сред действително нуждаещите се.
Основният извод обаче е, че има много възможности да се свърши работата. И това би следвало да става не под обществен натиск или с популистки хватки, а с търсене на консесус и повече експедитивност.